Budżet obywatelski

Drodzy sympatycy Fundacji! Drodzy mieszkańcy Lublina!

Można już głosować na Nasze projekty finansowane z budżetu obywatelskiego. Zgłosiliśmy 2 projektu do budżetu obywatelskiego.

D–80 Szlak Lubelskiego Koziołka w Śródmieściu

O–49 – Szlak Lubelskiego Koziołka w Lublinie

Głosowanie trwa do 10 października 2022r.

Każdy głos jest dla nas na wagę złota!

Razem możemy sprawić, że nasze miasto będzie bogatsze w nowe rzeźby Koziołków, które na stałe zapiszą się w turystycznej mapie Lublina!

Uwaga!!
Osoby które chcą zagłosować a nie są mieszkańcami naszego miasta powinny udać się osobiście do wyznaczonych punktów:

Stacjonarne punkty głosowania będą działać w Biurach Obsługi Mieszkańców przy:
ul. Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Szaserów 13/15, Kleeberga 12a i Wolskiej 11.

Również filie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy:
Al. Racławickich 22, Bazylianówce 85, Braci Wieniawskich 5, Bursztynowej 20, Głębokiej 8a, Głuskiej 138, Grażyny 13, Herberta 14, Judyma 2a, Juranda 7, Kasztanowej 1, Kiepury 5, Kościelnej 7a, Krańcowej 106, Krężnickiej 125, Kunickiego 35, Kunickiego 89, Lwowskiej 6, Nadbystrzyckiej 85, Nałkowskich 104, Peowiaków 12, Przyjaźni 11, Relaksowej 25, ul. Sławin 20, Sympatycznej 16, Wajdeloty 20, Zuchów 2, Zygmunta Augusta 15, Żelazowej Woli 7.


Budżet Obywatelski, nazywany także budżetem partycypacyjnym, jest to część budżetu miasta, o której decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez głosowanie.

Jaka kwota dostępna jest w ramach Budżetu obywatelskiego Lublina?

W procedurze Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy decydować będą o wydatkowaniu 12 500 000 zł. Do wyboru mamy 2 rodzaje projektów: dzielnicowe i ogólnomiejskie:

Dzielnicowe, czyli takie, które w sposób szczególny służą mieszkańcom i mieszkankom danej dzielnicy. Ich wartość nie może przekroczyć 350 tys. zł. Taka kwota zostanie wykorzystana w każdej dzielnicy, o ile projekty we wszystkich dzielnicach będą złożone. W innym przypadku niewykorzystane pieniądze wrócą do puli ogólnomiejskiej. Projekty dzielnicowe mogą mieć charakter wyłącznie infrastrukturalny, a więc dotyczyć budowy, przebudowy czy remontu.

Ogólnomiejskie, to projekty, które dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do konkretnego terenu. Projektu ogólnomiejskie dzielimy na:

inwestycyjne, tzw „twarde” – należy przez to rozumieć projekt o spełniający łącznie poniższe warunki:

a) jego maksymalna wartość wynosi 1 000 000 zł,

b) w ramach jego realizacji przewidziane są wyłącznie zadania inwestycyjne takie jak:

remont, modernizacje, budowa lub przebudowa infrastruktury,

d) obejmuje maksymalnie 2 zadania inwestycyjne

Zadanie inwestycyjne to najkrócej mówiąc przedsięwzięcie o spójnym zakresie rzeczowym, zarówno pod względem lokalizacji jak i przeznaczenia, mające za zadanie osiągnięcie wspólnego celu. Np. remont 2 sąsiadujących ulic będzie jednym zadaniem inwestycyjnym, ale remont 2 ulic w różnych lokalizacjach, to już 2 odrębne zadania.

nieinwestycyjne, tzw „miękkie” – należy przez to rozumieć każdy projekt spełniający poniższe warunki:

 a) nie przewiduje realizacji inwestycji,

 b) jego wartość nie przekracza 200 000 zł;

Skip to content