Fundacja

Założyliśmy Fundację „Lubelskie Koziołki”, bo kochamy Lublin i pragniemy podnieść atrakcyjność naszego regionu. Nasza inicjatywa, która powstała w 2022 roku, poprzez wykorzystanie symbolu Koziołka, chce z jednej strony promować nasz gród wśród większej liczby osób, z drugiej natomiast, chcielibyśmy, aby Koziołki, które znajdą się w pobliżu najciekawszych i interesujących miejsc, pełniły funkcję edukacyjną. Zlokalizowane w strategicznych punktach na mapie Lublina, przypominałyby historię miasta starszym mieszkańcom. Młodszym natomiast, dalibyśmy narzędzie, dzięki któremu mogliby zgłębiać wiedzę o naszym grodzie w niestandardowy sposób. Stąd pomysł, aby utworzyć “Szlak Koziołka Lubelskiego”.

Podniesie on atrakcyjność miasta, ale i zachęci do zainteresowania się historią Lublina. Uważamy, że opiekunami, patronami poszczególnych Koziołków, powinny być instytucje publiczne, lubelscy przedsiębiorcy oraz każdy mieszkaniec, którzy tak jak my kochają Lublin i czują z nim silną więź. Koziołek Lubelski to nowa atrakcja turystyczna, jak również dożywotnia reklama Lublina. Chcemy jako fundacja, brać czynny udział, realizując nasze cele statutowe w promowaniu i popularyzacji miasta i regionu. Widzimy też, że nasza inicjatywa może otworzyć nowe możliwości dla mieszkańców. Wierzymy głęboko, nie tylko jako założyciele fundacji ale i mieszkańcy Lublina, że nasza innowacja zwiększy potencjał turystyczny regionu, podniesie wiedzę zarówno mieszkańców, jak i coraz liczniejszych wycieczkowiczów o historii naszego miasta.

Historia

W lutym 2021 grupa znajomych spotkała się w składzie: Agata Walkowiak, Konrad Piątek, Małgorzata Piątek oraz Norbert Podleśny i po burzy mózgów oraz gorliwej naradzie padł pomysł stworzenia czegoś co będzie promowało nasze miasto Lublin. Tak powstała Fundacja Lubelskie Koziołki.

W sierpniu fundacja została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublina Pana dr Krzysztofa Żuka. Od tej chwili działamy i realizujemy zamierzone cele. Systematycznie powiększamy Historyczny Szlak Koziołka Lubelskiego, w którym pojawiają się kolejne rzeźby. Chcemy upiększać Lublin w historię, którą znają nieliczni, promować nasze wspaniałe miasto zarówno w turystyce krajowej jak i międzynarodowej.

Fundację tworzą fantastyczni ludzie o odpowiednich kompetencjach z różnych branż i każdy z nas wnosi coś nowego, innego i wyjątkowego. Od czerwca tego roku dołączyli do nas, w ramach wolontariatu, wspaniali ludzie, którzy angażują się w realizacje naszego projektu. To dzięki nim rozwijamy się bardziej profesjonalnie. Podejmujemy różnorodne formy aktywności związane z promocją miasta i regionu. Współpracujemy z różnymi organizacjami oraz artystami, którzy tak jak my kochają Lublin. Organizujemy również imprezy charytatywne, by nieść pomoc potrzebującym.  Dlatego też chcemy pomagać i dzielić się dobrem, które otrzymujemy od innych.

„Nasze miasto, to nasz piękny zakątek, nasza miłość, nasz wspólny cel, nasz dom. Jesteśmy z Wami i dla Was”

Razem tworzymy wspaniały Lublin.

Misja

Misją Fundacji Lubelskie Koziołki, jest upiększyć Lublin w historię, którą znają nieliczni. Fundacja chce dostarczyć dużo wrażeń z poznawania naszych „rogaczy” zarówno mieszkańcom jak i turystom. Chcielibyśmy jako Fundacja, aby jak najwięcej ludzi angażowało się w wolontariat i przekazywało wszystkim nam uśmiech, radość oraz satysfakcję, że robimy coś wspólnie dla naszego miasta. My jako Fundacja, pragniemy wnieść nową innowację, promować Lublin, który już w 2023 roku będzie Europejską Stolicą Młodzieży.

Cel

Celem fundacji jest podejmowanie, rozwijanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych, oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych. Fundacja stawia sobie za cel zwłaszcza promocję – poprzez reklamę, edukację dzieci i młodzieży oraz zapewnienie atrakcji turystycznych – miasta Lublin.

Naszym głównym celem jest działalność na rzecz dobra społecznego w zakresie:

  • Rozwoju turystyki
  • Promocji oraz ochrony lubelskiej kultury, sztuki, tradycji, edukacji
  • Promowanie i budowanie pozytywnego wizerunku miasta Lublina
  • Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych
  • Działalność charytatywna
  • Pomoc społeczna
  • Promocja i organizacja wolontariatu
Skip to content