Historia Fundacji

Nieformalnie fundacja powstała w lutym 2021 r. kiedy to grupa znajomych zaangażowała się w projekt którego pomysłodawcą jest Norbert Podleśny.  W czerwcu powstało pierwsze nasze dziecko w postaci  koziołka o imieniu Onufry, który dał początek realizacji tworzenia historycznego szlaku koziołka lubelskiego. Formalnie fundację założyliśmy 13.08.2021 r. po to by powoli realizować nasz projekt.

Nasz zespół składa się z osób o odpowiednich kompetencjach z różnych branż. Każdy z nas jest inny i każdy wyjątkowy. Wszystkie osoby od początku zaangażowane są w pracę fundacji w ramach wolontariatu. Na przestrzeni dziesięciu miesięcy działalności, coraz więcej fantastycznych i kreatywnych ludzi angażuje się w realizację naszego projektu. Pod koniec sierpnia, po pierwszej rozmowie z Władzami Miasta nasza fundacja otrzymała Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Lublina Pana dr. Krzysztofa Żuka. Systematycznie powiększamy historyczny Szlak Koziołka Lubelskiego, w którym pojawiają się kolejne rzeźby. Podejmujemy różnorodne formy aktywności związane z promocją miasta i regionu. Współpracujemy z różnymi organizacjami oraz artystami, którzy tak jak my kochają Lublin. Organizujemy również imprezy charytatywne, by nieść pomoc potrzebującym. Nasze miasto, to nasz piękny zakątek, nasza miłość, nasz wspólny cel. Jesteśmy  z Wami i dla Was razem tworzymy wspaniały Lublin.


Skip to content