Działalność Społeczna

Celem fundacji jest podejmowanie, rozwijanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych, oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych. Fundacja stawia sobie za cel zwłaszcza promocję – poprzez reklamę, edukację dzieci i młodzieży oraz zapewnienie atrakcji turystycznych – miasta Lublin.

Naszym głównym celem jest działalność na rzecz dobra społecznego w zakresach:

  1. Rozwoju turystyki
  2. Promocji oraz ochrony lubelskiej kultury, sztuki, tradycji, edukacji
  3. Promowanie i budowanie pozytywnego wizerunku miasta Lublina
  4. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
  5. Działalność charytatywna
  6. Pomoc społeczna
  7. Promocja i organizacja wolontariatu
Skip to content